Manifest

Polazeći od toga da su Istina i Pravda jedini put kojim čovek može ići ukoliko želi da ostane čovek. Polazeći od toga da su Istina i Pravda opredeljenje Srpskog naroda kroz vekove iskušenja. Znajući da su Istina i Pravda najjači štit koji čovek može imati naspram sile i nepravde koje potiru svako dobro. Znajući da protok vremena ne otklanja nepravdu niti izglađuje uništeno. Uvereni da se pravedna borba, ma koliko izgledala teška i neravnopravna, uvek kruniše pobedom. Okupljeni oko pravednih ciljeva izgradnje i čuvanja pravednog društva i uspostavljanja pravne države, objavljujemo:

MANIFEST SRPSKE LIGE

Srpski narod i svi građani Srbije imaju nasušnu potrebu da se Srbija vrati sebi i postane ponovo pravna država u kojoj se poštuje svaki čovek i štite njegova neotuđiva prava. S toga odbacujemo parole koje zavode narod, a zahtevamo poštovanje prava i sankcionisanje nepravde. Svedoci smo da nema boljitka Srpskog naroda i Srbije bez uporišta u svojoj tradiciji koja podrazumeva upravo vladavinu prava, jer bez pravne sigurnosti i izvesnosti ne može biti napretka već isključivo ponovno i ponovno propadanje. Srbija ukoliko želi da ne samo proklamovano bude deo civilizovanog sveta mora i delima da počne da otklanja nepravde koje su je pogodile i pokosile njene generacije. Ukoliko zaista želimo da ostvarimo sve ono što kao država i društvo proklamujemo a to je uspostavljanje pravne države, onda moramo krenuti od početka. Otkloniti nepravdu koja je ugrađena u temelje današnjeg državnog aparata. Naš narod kaže OTETO PROKLETO. Ako zaista želimo da krenemo napred moramo ispraviti najpre fundamentalne stvari. Ako zaista želimo da zavlada pravna sigurnost, kako to da očekujemo od državnog aparata koji ne vraća oteto. Kako očekujemo da takav državni aparat zaštiti životnu sredinu koju svi delimo. Kako da očekujemo da oni koji danas baštine ono što je oteto štite naše okruženje. Otimači se u pravnoj državi smatraju razbojnicima a ne čuvarima prirode. Kako da takvi obezbede okruženje za nesmetan privredni razvoj i materijalnu dobrobit zasnovane na preduzetništvu, kada svako pregalaštvo biva obesmišljeno. Kako da takvi obezbede poštovanje i razvijanje odnosa među ljudima koji rade i koji privređuju. Nema ni socijalne odgovornosti ni socijalne izvesnosti bez pravne države i privrednog boljitka. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže u pravednoj borbi za uspostavljanje pravne države.

ZAHTEVAMO

 1. Uspostavljanje pravne države u kojoj će svim građanima biti dostupna pravna sredstva kojima se štite njihova imovinska i lična prava koja im pripadaju, a prema najboljim dostignutim pravnim standardima i praksom;
 2. Ustavnost i zakonitost moraju da postanu stvarnost, kao i da štite dostignuti nivo ljudskih i građanskih prava koji se priznaju ustavom, zakonima, međunarodnim konvencijama, kao i dostignutim civilizacijskim tekovinama;
 3. Uspostavljanje stvarne odgovornosti državnih organa kako bi oni koji krše prava građana ili ih onemogućavaju u ostvarivanju njihovih prava, sa pozicija državnih organa, bili zaustavljeni a građani zaštićeni;
 4. Otklanjanje istorijskih nepravdi i nepočinstava učinjenih iz ideološko političkih razloga, kako odbacivanjem tekovina takve politike, ali i konačnim otklanjanjem štetnih posledica takve politike.
 5. Vraćanje otete imovine mora biti stvarno i u potpunosti a ne deklarativno i bez suštinskog obeštećenja;
 6. Zaštita imovinskih interesa građana mora da bude na ekonomski održivim osnovama, na način da se time ne povređuju prava zajednice i pojedinca, iz imovinskih fondova koji moraju biti namenski i stvarno opredeljeni;
 7. Zaštitu i očuvanje prirodne sredine koju svi delimo i koju moramo da ostavimo budućim naraštajima. Istinskim merama i postupanjem a ne parolama. Otklanjanje štetnih posledica koje su nastale nesavesnim odnosom prema prirodi;
 8. Izgradnja okruženja u kom će moći da dođe do razvoja privrednog preduzetništva bez izvesnog uslovljavanja i onemogućavanja birokratskim i paradržavnim smetnjama, uz stvarnu izgradnju socijalno odgovornog društva;
 9. Obnova vaspitnog, obrazovnog i naučnog temelja društva mora biti jedan od primarnih ciljeva državne politike;
 10. Očuvanje tradicija i tekovina prethodnih generacija i njihova predaja budućim generacijama, kroz odgovornu kulturnu politiku, a nasuprot kiču, šundu i pomodarskom kopiranju tuđih tokova.
 11. Zaštitu i očuvanje prirodne sredine koju svi delimo i koju moramo da ostavimo budućim naraštajima. Istinskim merama i postupanjem a ne parolama. Otklanjanje štetnih posledica koje su nastale nesavesnim odnosom prema prirodi;
 12. Izgradnja okruženja u kom će moći da dođe do razvoja privrednog preduzetništva bez izvesnog uslovljavanja i onemogućavanja birokratskim i paradržavnim smetnjama, uz stvarnu izgradnju socijalno odgovornog društva;
 13. Obnova vaspitnog, obrazovnog i naučnog temelja društva mora biti jedan od primarnih ciljeva državne politike;
 14. Očuvanje tradicija i tekovina prethodnih generacija i njihova predaja budućim generacijama, kroz odgovornu kulturnu politiku, a nasuprot kiču, šundu i pomodarskom kopiranju tuđih tokova.
Back to top button